Katrien Reyntens

“In 1996 ben ik afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde te Gent, optie Heelkunde. Nadien bleef ik nog 8 maanden aan de faculteit als assistente op Heelkunde (chirurgie).Daarna heb ik ongeveer een jaar lang collega’s vervangen over heel Vlaanderen, waardoor ik veel kennis heb opgedaan. Nu sta ik in voor de gezelschapsdieren samen met Sandra. Mijn persoonlijke interesses gaan zowel uit naar eerstelijnszorg alsook naar chirurgie en orthopedie.”